Augusztusban befejeződött a múzeum mindkét EFOP-os pályázatának szakmai megvalósítása!

Augusztusban befejeződött a múzeum mindkét EFOP-os pályázatának szakmai megvalósítása!

 

 

 

Augusztusban befejeződött a múzeum mindkét EFOP-os pályázatának szakmai megvalósítása! 

 

2019. május 27-én elbúcsúztunk „Tudd meg, amit én tudok!” című EFOP-3.3.2-16-2016-00289 azonosítószámú projekt a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű - az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt és 23 893 258 Ft összegű támogatásban részesítette -  pályázatunkban résztvevő oktatási intézményektől és diákjaiktól.

A projekt megvalósítását 2018. március 1-vel kezdtük, a befejezés határideje 2019. augusztus 31, de az oktatási intézményekkel a munka májusban befejeződött. Még egy nyári napközis tábor várt ránk, mi azonban a nyári szünet megkezdése előtt szerettünk volna valamennyi diáktól és pedagógustól elbúcsúzni.

A pályázat célja:

  • hogy a Tokaji Múzeum és a Világörökségi Bormúzeum állandó kiállítási anyagára építve megismertessük Tokaj-Hegyalja és ezen belül Tokaj város régészeti, néprajzi és természeti értékeit, történelmi múltját.
  • hogy a program keretében hozzánk érkező diákok egy új környezetben, a kötelező oktatási anyagon túl, arra építve bővítsék ismereteiket, nyitottá, befogadóvá váljanak az őket körülvevő állandóan változó világra, múltjukat ismerve, megbecsülve.

A pályázatban 1 óvodával (Tokaji Óvoda), 3 általános iskolával (Sánta Erzsébet Általános Iskola Tiszakarád, Eötvös József Általános Iskola Bodrogkeresztúr, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tokaj,) és 3 középfokú intézménnyel (Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tokaj, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tokaj, Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium Tokaj) dolgoztunk együtt. Az általános iskolák közül kettőnél, (Bodrogkeresztúr és Tokaj) korcsoportbontást végeztünk, így az alsó és felső tagozatos diákok egy-egy osztálya más-más tematika alapján összeállított témákon és foglalkozásokon vettek rész. Így 9 csoporttal/osztállyal, 3 turnusban, összesen 27 csoport/osztállyal 340 gyermekkel dolgoztunk együtt.

Köszönjük az együttműködést! Bízom benne, hogy új információkkal, kellemes élményekkel tértek vissza intézményeikbe és a megszerzett tudásra építve hasznos segítséget nyújthatunk későbbi tanulmányikhoz. Külön köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy támogatásukkal megvalósíthattuk kitűzött céljainkat.

A Tokaji Múzeum 2017. novemberében „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” c. felhívásra benyújtott EFOP-4.1.9-16-2017-00048 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Emberi Erőforrások Minisztériuma 40 300 000 Ft összegű támogatásban részesítette. A projekt címe: „Ahol jó lenni!”

A projekt tervezett időtartalma 18 hónap (2018. március 1-től, 2019. augusztus 31.) volt, melyet határidőre sikerült megvalósítani.

A program keretén belül az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, foglalkoztató, meglévő oktatási célú terek átalakítása, meglévő helyiségek korszerűsítése, integrálható interpretációs terek kialakítása, (ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások) a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek megvalósítása történt. Az átalakítás, fejlesztés mindkét múzeumi épületre kiterjedt. Tokaji Múzeumban, és tagintézményében, a Világörökségi Bormúzeumban akadálymentes múzeumpedagógiai foglalkoztató-tereket alakítottunk ki és szereltünk fel, illetve digitális és manuális tartalommal bővítettük a múzeumpedagógiai szolgáltatások érdekében. A Tokaji Múzeum kertjében a két múzeumpedagógiai foglalkoztatótér (terasz és fedett foglalkoztató) mellé, egy egyedi tervezésű mobil szabadtéri kemencét is építtettünk. A Világörökségi bormúzeumban, pedig az eddig használaton kívüli 4 terem kapott teljesen új funkciót. A korszerű foglalkoztatók, kibővített kiállítási terek, bízunk benne, hogy a látogatók megelégedésére szolgálnak majd, és az oktatási intézmények valamennyi diákja, pedagógusa számára egy vonzó tanulást, illetve szabadidős programot segítő helyszínévé válik.A projekt nagyságát mutatja, hogy több tokaji, nyíregyházi és budapesti vállalkozó segítette a megvalósítási folyamatot. Köszönet az összehangolt, precíz munkáért. Külön köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy támogatásukkal megvalósíthattuk elképzeléseinket.

Címkék: